Pttcell’den Tüm Türkiye’ye Büyük Gururla

 

Kampanya Detayları

 
  Taahhütlü Aylık Ücret Taahhütsüz Aylık Ücret
Yeni hat tesisi, numara taşıma ve faturasızdan geçiş 29 TL 38 TL
Şirketimizce sunulan faturalı tarifelerden geçiş 34 TL 38 TL
 • Pttcell Büyük Gurur Tarifesi'ne numara taşıma, yeni hat tesisi ve Şirketimizce sunulan faturasız tarifelerden geçiş yoluyla başarıyla dahil olup, tarifede 12 fatura dönemi kalma sözü veren müşterilerimize kampanya kapsamında 12 fatura dönemi boyunca tarifenin aylık sabit ücreti üzerinden vergiler dâhil 9 TL indirim hakkı sunulacaktır. Şirketimizce ((Avea İletişim Hizmetleri A.Ş) sunulan faturalı tarifelerden Pttcell Büyük Gurur Tarifesi'ne dahil olup, tarifede 12 fatura dönemi kalma sözü veren müşteriler için ise kampanya kapsamında 12 fatura dönemi boyunca tarifenin aylık sabit ücreti üzerinden vergiler dâhil 4 TL indirim hakkı sunulacaktır.
 • Kampanya sadece faturalı Pttcell Büyük Gurur Tarifesi’nde geçerlidir.
 • Pttcell Gurur Tarife‘sine geçiş yapan abonelerimiz ”BUYUK” yazıp 1788’e mesaj göndererek tarifeye taahhüt verebilir.
 • Müşterilerimiz 444 6 788 Pttcell müşteri hizmetleri aracılığıyla da Tarifeye taahhüt verebilir.
 • Aylık sabit ücret indirimi kampanyaya dahil olunan fatura dönemi itibariyle geçerli olacaktır.
 • Şirketimizce sunulmakta olan başka bir tarifeye geçiş yapılması halinde kampanya kapsamında sağlanan aylık ücret indirimi yeni tarife üzerinden devam etmeyecek, sona erecektir. Kampanyaya kaydolan müşterilerimiz kayıt tarihinden itibaren 12 fatura dönemi içerisinde Pttcell Büyük Gurur Tarifesi'nden başka bir Şirketimiz faturalı-faturasız tarifesine geçiş yapmaları, hattı üçüncü kişiye devretmeleri, hat iptali yapmaları veya hattın Şirketimizce iptaline sebep olmaları, hattı başka bir operatöre taşıyıp ayrılmaları durumunda, cayma bedeli olarak son faturalarına yararlanılan toplam indirim ile kalan ay ucretler toplamı kıyas edilerek abone lehine olan tutar yansıtılır.
 • Kampanya kapsamında numara taşıma, yeni hat tesisi, Şirketimizce sunulmakta olan faturalı/ faturasız tarifelerden geçiş ile diğer operatöre numara taşıma, hat iptali, faturalı hattan faturasız hatta geçiş durumlarında tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse aylık ücret tam, bitmediyse aylık ücret gün bazlı hesaplanılarak yansıtılır. Anılan Kampanya kapsamında uygulanacak aylık sabit ücret üzerinden uygulanacak indirim de bu şekilde hesaplanarak, tüm faydalar bittiyse kampanya kapsamında sunulan aylık sabit ücret indiriminin tamamı, bitmediyse aylık sabit ücret indirimi gün bazlı hesaplanılarak yansıtılacaktır.
 • Ayrıca; kampanyadan faydalanmaktayken tarife değişikliği yapılması halinde, kampanyalı tarifede 15 günden fazla kalındıysa tarife aylık sabit ücret indiriminin tamamı, 15 günden az kullanım yapılması ve tarife faydalarının tamamı bitirilmesi halinde aylık sabit ücret indiriminin tamamı, bitirilmemesi halinde ise aylık sabit ücret indiriminin gün ile orantılı kısmı kampanyalı tarife ücreti üzerinden yansıtılacaktır. Hattın iptal olması veya abonenin ön ödemeli bir tarifeye geçiş yapması, Pttcell Büyük Tarifesi dışında başka bir tarifeye geçiş yapması halinde kampanya kapsamında sunulan aylık ücret indirimi ilgili fatura dönemi sonunda iptal edilecektir.
 • Kampanya kapsamında sunulan aylık sabit ücret indiriminden, kampanyadan aktif olarak yararlanıldığı 12 fatura dönemi içerisinde yalnızca bir kez yararlanılabilmektedir.
 • Taahhüt süresinin sona ermesinin ardından, abonenin yeniden taahhüt vermemesi durumunda, ilgili hatta tanımlı başka bir paket ya da fayda yoksa tarifenin güncel aylık sabit ücreti üzerinden ücretlendirilir.
 • Kampanya süresi ve kurgusunda meydana gelen değişiklik hakkı Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ’de saklıdır.
 • Kampanyaya son katılım tarihi 31.12.2017’dır.